Alternatieve brandstoffen: wat zijn de obstakels?

Het goederentransport wordt rechtstreeks beïnvloed door verkeersbeperkingen die bedoeld zijn om de luchtverontreiniging terug te dringen. Binnenkort zal diesel niet langer oppermachtig zijn binnen de sector. Alternatieve brandstoffen bieden echter niet altijd alle oplossingen voor alle behoeften. Laten we dit onderwerp even van dichterbij bekijken.

Al voor COVID19 leverden wij inspanningen om vervuiling die door het wegtransport wordt veroorzaakt te verminderen. Uit de daling van de CO2-uitstoot door de enorme vertraging van de menselijke activiteit als gevolg van de lockdowns blijkt echter hoe relevant de milieumaatregelen zijn. Sinds het einde van de jaren ’90 en de invoering van de Europese normen heeft de Europese regelgevende en wetgevende context de juiste omstandigheden gecreëerd voor een aanzienlijke afname van de vervuiling. “De EURO6-d-norm betekent een belangrijke stap vooruit voor het milieu”, meent Directeur Innovatie, Olivier Dutrech. “De omstandigheden moedigen fabrikanten aan om hun assortiment aan te passen en ze stimuleren bedrijven om hun mobiliteitsstrategie te herzien”. Bovendien heeft de creatie van 250 lage-emissiezones (LEZ) in Europa een impact op de sector van het goederentransport, die wordt geconfronteerd met steeds meer verplichtingen als gevolg van verkeersbeperkingen.

Sterke en zwakke punten …

Nu er steeds meer brandstoffen beschikbaar zijn op de markt, moet er worden gejongleerd met milieubeperkingen, budgetoverwegingen en de productiviteit van het wagenpark, en dat bemoeilijkt het nemen van beslissingen. Toch zijn biobrandstoffen duidelijk aan een opmars bezig. “Biobrandstoffen zijn heel interessant, want ze zijn niet langer afhankelijk van geraffineerde fossiele energiebronnen, maar wel van hernieuwbare grondstoffen. Ze zijn echter nog niet beschikbaar voor alle voertuigtypes“, zo luidt de analyse van Olivier Dutrech. LPG (Liquefied Petroleum Gas) is een alternatief dat vrij populair is geworden. “Het gebruik ervan wordt in Europa niet aanbevolen, omdat het onderhoud complex en duur is en omdat er beperkingen zijn op het ondergrondse gebruik ervan, maar dat is niet noodzakelijkerwijs het geval in de rest van de wereld”. Elektrische motoren zijn populair, ook al betekent de beperkte autonomie dat ze doorgaans enkel in specifieke gevallen worden gebruikt, zoals voor ‘last mile’-leveringen. “De voordelen ervan wat stilte en nuluitstoot betreft, worden gematigd door de moeilijkheden om ze op te laden en de investeringen die nodig zijn om oplaadpunten voor het bedrijf te installeren”, merkt Olivier Dutrech op. Hybride voertuigen vormen een goed compromis, want ze combineren de voordelen van elektrische motoren met de flexibiliteit van interne verbrandingsmotoren. “Om alles uit deze voertuigen te halen, moeten we de gebruikers echter leren hoe ze hun manier van rijden moeten aanpassen om het gebruik van de elektrische motor te maximaliseren”.

Tanken: een belangrijk aspect

Waterstof- en gasmotoren hebben eenzelfde nadeel: het tekort aan tankstations voor de voertuigen. De kosten voor de productie van waterstof blijven hoog (ook vanuit milieustandpunt), “maar wanneer het circuit beter wordt gestructureerd, zal dit alternatief een heel goede oplossing zijn”, meent Olivier Dutrech. “Bestuurders van voertuigen op gas of biogas zullen echter een specifieke opleiding moeten krijgen”, voegt Olivier Dutrech eraan toe, “want door verkeerde gewoontes kan de autonomie sterk afnemen”. Op dit moment is er geen universele oplossing. “De enige constante op wereldschaal”, zo sluit Olivier Dutrech af, “is de stijgende trend om de mobiliteit te herzien om deze milieuvriendelijker te maken en beter te laten aansluiten bij de milieuvereisten”.

Partagez cet article
Partagez cet article